Toto Cutugno 2019

Toto Cutugno 2019

19 ianuarie 2019 - Ora o mai piu (Raiuno)

Toto Cutugno - Ora o mai più 2 | Maestri

04 ianuarie 2019 - La mia passione, Rai3

Toto Cutugno - La mia passione (Rai3)

23 martie 2019 - Kiev, Ucraina

23.03.2019 - Kiev (Ucraina)

27 aprilie 2019 - Budapesta, Ungaria

27.04.2019 - Budapesta (Ungaria)

14 mai 2019, Praga (Cehia)

14.05.2019 - Praga (Cehia)

16 mai 2019 - Varsovia (Polonia)

16.05.2019 - Varsovia (Polonia)

18 mai 2019 - Bratislava (Slovacia)

18.05.2019 - Bratislava (Slovacia)

31 mai 2019 - Stuttgart (Germania)

31.05.2019 - Stuttgart (Germania)